Instore rádio od Brand Media
je rádio, ktoré

vysiela len

disponuje vlastnou technológiou

BM Box

Vyrobili sme ho tak, aby s ním neboli starosti, aby nezaberal miesto, nebol hlučný a neprehrieval sa.

Rozmermi miniatúrny, ale výkonný prehrávač instore rádia.